Počet položek: 0 0,00 KČ

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zaslání dotazníku zákaznické spokojenosti

Zaškrtnutím NESOUHLASÍTE se zasláním Dotazníku spokojenosti v rámci programu  Ověřeno zákazníky Heureka.cz.

Souhlas udělujete Ing. Haně Čejdíkové, Gen. Kholla 231, 261 01 Příbram VII, IČ 610 96 121 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

  • emailovou adresu
  • informace o zakoupeném zboží

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem: zaslání dotazníků pro zjištění zákaznické spokojenosti

Souhlas udělujete na zpracování po dobu 60 dní a to za účelem: zaslání dotazníků pro zjištění zákaznické spokojenosti

Ke zpracování těchto osobních údajů Správce využívá tyto Zpracovatele:

Poskytovatel služby Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8 - Karlín

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odkaz pro úpravu preferencí soukromí v dolní části webu, kde lze udělený souhlas e-shopu odvolat. Dále lze vzít souhlas zpět kliknutím na příslušný odkaz v emailu s dotazníkem spokojenosti. V takovém případě se odhlásíte z odběru na straně poskytovatele služby Heureka.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek ukončení zasílání dotazníku spokojenosti
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
  • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
  • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů