Počet položek: 0 0,00 KČ

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu

Udělujete tímto souhlas Ing. Haně Čejdíkové, Gen. Kholla 231, 261 01 Příbram VII, IČ 610 96 121 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • telefonní číslo
  • fakturační adresu
  • dodací adresu
  • identifikační číslo (IČ)
  • historii objednávek

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem: zřízení a administrace uživatelského účtu

Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem:

-          zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, čili při každém přihlášení do uživatelského účtu

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatel služby Shop5.cz, společnost Betulasoft s.r.o., Aloise Jiráska 260, Příbram, 26101

b. Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha

c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to a to zasláním emailu s žádostí o odstranění.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
  • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
  • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů