S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

ZBOŽÍ V AKCI

Vaše cena 38,00 Kč (1,55 EUR)
ano
Vaše cena 20,00 Kč (0,82 EUR)
ano
Vaše cena 31,00 Kč (1,27 EUR)
ano

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Vaše cena 22,00 Kč (0,90 EUR)
ano
Vaše cena 99,00 Kč (4,05 EUR)
ano
Vaše cena 22,00 Kč (0,90 EUR)
ano

KONTAKTY

Ing. Hana Čejdíková
Gen. Kholla 231
Příbram VII
tel: +420 736 77 33 36
info(a)popletahh.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Ing. Hana Čejdíková se sídlem Příbram VII/231, IČ: 610 96 121

 

1.  Všeobecné informace

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.popletahh.cz, jehož provozovatelem je Ing. Hana Čejdíková, IČ: 610 96 121, se sídlem Gen. Kholla 231, 261 01  Příbram VII (dále jen „Provozovatel“).

VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi prodávající Ing. Hanou Čejdíkovou, IČ: 610 96 121, se sídlem Příbram VII/231 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí.

2.  Vymezení základních pojmů

1. Prodávající

Prodávajícím je Ing. Hana Čejdíková IČ: 610 96 121, se sídlem Gen. Kholla 231, 261 01  Příbram VII..

2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

-          osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),

-          osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),

-          osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních

předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.),

-          osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Spotřebitelská Smlouva

Smlouva kupní dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

3.  Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti prodávajícího tohoto e-shopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob s výjimkou aplikace Ověřeno zákazníky/Heureka.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona.

Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na e-mailové adrese info(zavináč)popletahh.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího.

4.  Objednávka a uzavření smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém e-shopu. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě jednoho roku ode dne jejího podpisu.

Stornování objednávky

Kupující může objednávku stornovat emailem do 24h od zaslání objednávky bez udání důvodu.

Prodávající může objednávku stornovat, pokud kupující objednávku nezaplatil do data splatnosti a kupující nereaguje na upomínku o zaplacení a s prodávajícím nekomunikuje. Kupující obdrží upomínku o platbě a poté informaci o stornování objednávky.

Odstoupení od smlouvy

V případě, že Kupující bude chtít zboží vrátit, bude nejdříve kontaktovat Prodávajícího e-mailem. Vrácené zboží musí být kompletní, nesmí být nijak porušeno, použito nebo znehodnoceno. Zároveň bude předložen doklad o koupi zboží.

Kupující uvede číslo bankovního účtu, na který bude zaslaná částka za vrácené zboží.

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy pokud bude zboží, které si Kupující objednal, nedostupné. Prodávající bude neprodleně informovat Kupujícího a dohodnou se na dalším postupu.

5.  Cena a platba

Nabídka s cenou uváděné na e-shopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny.

Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Způsob dopravy“. Výše nákladů na dopravu závisí na velikosti a váze zásilky a je účtovaná podle tarifu zvoleného dopravce.

V případě, že byla zvolena špatná výše poštovného, Prodávající si vyhrazuje právo upravit poštovné tak, aby odpovídalo parametrům zásilky a Kupující je povinen toto akceptovat.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující.

Jako cena při uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím.

Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem.

Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

platba převodem na bankovní účet a na dobírku

Zaslání zboží na dobírku – pokud zákazník zvolí dodání zboží na dobírku, zavazuje se zboží převzít a zaplatit. Pokud si zásilku Kupující nepřevezme, porušuje tak kupní smlouvu a je povinen uhradit náklady vynaložené na zaslání zásilky.

Pokud se zásilka zaslaná na dobírku vrátí Prodávajícímu, bude Kupující vyzván k vysvětlení, proč si zásilku nevyzvednul. Pokud bude chtít zboží znovu zaslat, bude muset zaplatit předem na bankovní účet a v budoucnu mu nebude umožněno zasílání zboží na dobírku. Zároveň bude vyzván k uhrazení zaplaceného poštovného za zásilku, která se Prodávajícímu vrátila.

6.  Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání. V běžných případech zboží, které je skladem expedujeme do 3 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny.

V případě, že některé zboží bude na objednávku, bude dodací lhůta upřesněna v potvrzení objednávky – dodací lhůta v tomto případě je 7-30 dní. Pokud bude objednávka obsahovat zboží, které je skladem i zboží na objednávku, bude objednávka zaslaná kompletní v jednom balíku (pokud se obě strany nedohodnou jinak). Konečný termín dodání je vždy uveden v e-mailu, jímž se potvrzuje objednávka.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření Kupní smlouvy dle bodu 4. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

Česká pošta nebo jiný aktuálně sjednaný dopravce, osobní převzetí

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

7.  Záruka, reklamace

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura). V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva v případě vady odstranitelné:

a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu

z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

Reklamace se nevztahují na případy, kdy vznikla závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího, prokazatelných nedovolených zásahů do zboží,  na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty a vady způsobené vlivem živelných katastrof.

O reklamaci bude Kupující Prodávajícího neprodleně informovat prostřednictvím emailu, telefonicky nebo písemně. Kupující nebude zboží zasílat zpět bez předchozí domluvy s Prodávajícím. Na základě informací, posoudí Prodávající nárok na reklamaci a individuálně ji vyřeší. O reklamaci bude rozhodnuto co nejdříve, nejdéle do 3 dnů od vzneseného návrhu na reklamaci. Pokud bude reklamace uznaná má Kupující nárok na úhradu nákladů spojených s reklamací.

8.  Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

9.  Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu s Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 23.4.2015. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

 

V Příbrami dne 22. 4. 2015